17 augustus 2016

Bright

bright-icoonHerkent u de volgende situaties binnen uw project?

  • Alle voortgangsrapportages staan op groen, maar u hoort op de ’wandelgangen’ dat het project niet goed verloopt. Hoe komt u er nu achter wat er aan de hand is en hoe krijgt u uw project weer op de rit?
  • Iedereen is druk met verschillende projectactiviteiten, maar dragen deze activiteiten nog wel bij aan het gestelde doel? Heeft uw project wel de gewenste impact?
  • Deadlines worden voortdurend overschreden. Het project lijkt weinig prioriteit te hebben binnen de organisatie. Wat is nu de volgende stap?

Bright is een tijdelijke en kleine interventie die uw project snel weer op de rit helpt

  • De verschillende rollen rondom het project (opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers, klanten) worden betrokken
  • Het project wordt niet overgenomen, maar krijgt een vriendelijk duwtje in de goede richting.
  • Er wordt gewerkt met een slimme combinatie van een online vragenlijst en een fysieke werksessie.
  • Door samen te reflecteren en analyseren en de vervolgacties te bepalen ontstaat een actieplan met draagvlak.

Het resultaat

De klokken zijn weer gelijk gezet. Iedereen zit in dezelfde film. Het door de medewerkers opgestelde actieplan geeft houvast voor het vervolg van uw project.

Bright aanpak 

interview 1. Intake gesprek
Doel van het intakegesprek is om kennis te maken en een eerste situatieschets van het project op te stellen.
 online-survey 2. Bright vragenlijst
Alle deelnemers van de werksessie wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 15 vragen waarmee wordt getoetst of aan de randvoorwaarden van een succesvol project wordt voldaan.
meeting 3. Bright bijeenkomst
De werksessie met alle belanghebbenden bestaat uit drie delen:
a)    terugkoppeling van de vragenlijst, gezamenlijke reflectie op het project.
b)    vertellen van bepalende momenten en opstellen van een gezamenlijke tijdslijn van het project.
c)    vaststellen van een gezamenlijk actieplan. De werksessie neemt minimaal een dagdeel in beslag.
diagram 4. Evaluatie
Ca. 1.5 maand na de Bright bijeenkomst wordt opnieuw een korte vragenlijst verstuurd naar de deelnemers van de bijeenkomst. Hiermee wordt de stand van zaken opnieuw in kaart gebracht zodat het effect van Bright bepaald kan worden.

Wat vinden projectmanagers en opdrachtgevers van Bright?

resultaten-bright-300x277

83% kiest voor Bright, 17% voor een onafhankelijke project audit (resultaten van online enquête)

“Je creëert draagvlak terwijl je bezig bent om naar een oplossing te werken, het is de oplossing van de mensen die er mee verder moeten.”

Deelnemers geven vooral de voorkeur aan Bright, omdat de aanpak het gesprek tussen alle betrokkenen faciliteert en er op zoek wordt gegaan naar een gemeenschappelijk gedragen oplossing. Waardoor de aanpak zelf al een deel van oplossing in zich heeft.

“Wat is de werkelijkheid? Hier kom je alleen achter door met elkaar in dialoog te gaan.”