Case: Nieuws in de klas met Blendle klaar voor de toekomst

Nieuws in de klas, onderdeel van NDP Nieuwsmedia, biedt scholen de mogelijkheid om actueel nieuws te gebruiken in hun lesprogramma. Een belangrijke dienst die zij hiervoor inzetten is de kosteloze toegang tot nieuwstitels. Net zoals veel organisaties staat Nieuws in de klas voor de uitdaging om de transformatie naar digitale dienstverlening te maken. Afgelopen jaar[…]

Digitale strategie voor Movisie

Movisie is de kennisinstelling voor het sociaal domein. Vanuit deze rol verzamelt, ontwikkelt en verspreidt Movisie kennis over sociale onderwerpen zoals actief burgerschap, huiselijk en seksueel geweld en sociale zorg. De afgelopen jaren is de inzet van digitale technologie steeds belangrijker geworden voor Movisie. Voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van[…]