Digitale strategie voor Movisie

Movisie is de kennisinstelling voor het sociaal domein. Vanuit deze rol verzamelt, ontwikkelt en verspreidt Movisie kennis over sociale onderwerpen zoals actief burgerschap, huiselijk en seksueel geweld en sociale zorg. De afgelopen jaren is de inzet van digitale technologie steeds belangrijker geworden voor Movisie. Voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale kanalen, zoals websites en e-learning. Begin 2016 ontstond binnen Movisie de behoefte aan een richtinggevende visie op het gebruik van digitale technologie. De afgelopen maanden heb ik Movisie samen met Maarten Kuiper geholpen met de ontwikkeling van een digitale strategie. Hieronder lees je hoe we dat hebben gedaan en hoe onze opdrachtgever daarop terugkijkt.
movisie-2-768x543
Intensief en interactief


Samen met onze opdrachtgever binnen Movisie hebben we in een periode van twee maanden gewerkt aan de ontwikkeling van de digitale strategie. Dat deden we in nauwe samenwerking met een groep medewerkers uit verschillende teams en disciplines van Movisie. Daarmee hebben we inzichten uit de hele organisatie benut en hebben we al tijdens de ontwikkeling van de strategie gewerkt aan het draagvlak hiervoor.

Samen met de klant


Een belangrijk speerpunt binnen de uiteindelijke digitale strategie is het intensief betrekken van de doelgroep van Movisie bij de ontwikkeling van producten en het uitvoeren van projecten. We hebben de daad bij het woord gevoegd door ook bij de ontwikkeling van de digitale strategie de doelgroep te betrekken. Na een oproep via diverse sociale media vonden wij tien mensen bereid om in een pizza-sessie te reageren op en mee te denken over de nieuwe strategie. Dit leverde een aantal waardevolle inzichten op en goede contacten die ook in de toekomst van pas komen.

Druk op de ketel


Een strategie levert pas wat op als deze ook wordt omgezet in handelen. Hiervoor hebben we tijdens de ontwikkeling van de strategie de spanning opgevoerd. In een sessie van drie uur heeft de grotere groep betrokken medewerkers van Movisie drie concrete ideeën van de toepassing van digitale technologie uitgewerkt. Aan het eind van de sessie werden de ideeën gepresenteerd aan een jury bestaande uit leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Dit zorgde voor gezonde spanning en leidde tot hele mooie producten en betrokkenheid van bestuurders en toezichthouders.

Een plaatje zegt meer


De ontwikkelde strategie hebben we niet alleen in tekst beschreven, maar ook visueel gepresenteerd. Bureau voor Beeldzaken hielp ons met de ontwikkeling van een visualisatie van de strategie. Deze visualisatie gebruiken we om de digitale strategie intern en extern op een begrijpelijke manier over te brengen.

Wat zegt de klant?

Bart Wams, informatiemanager bij Movisie:

Wij hadden behoefte aan een samenhangende strategie rond de inzet van digitale technologie. Maarten en Arjan hebben ons daarbij deskundig en daadkrachtig begeleid. Met kennis van zaken en een frisse, interactieve en vlotte aanpak. Dat heeft ons niet alleen een goede strategie opgeleverd, maar ook inspiratie en draagvlak in de organisatie.


Het team

arjangeurtsIk help organisaties met het maken van keuzes en realiseren van verandering rondom de toepassing en organisatie van ict. Soms als adviseur, soms als projectleider.
maartenkuiperMaarten Kuiper is een oud-collega en associé van Wielinq. Als adviseur helpt hij organisaties gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologie.
bartwamsBart Wams is informatiemanager binnen Movisie en onze opdrachtgever. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de digitale strategie en zorgt er nu voor dat de plannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
ardjanbosArd-Jan Bos is online communicatieadviseur binnen Movisie. Vanuit die rol heeft hij goed zicht op de inzet van verschillende digitale middelen binnen Movisie en leverde hij een belangrijke bijdrage aan het verbinden van de strategie aan bestaande initiatieven.
talithadriessenTalitha Driessen – visual writer bij Bureau voor Beeldzaken – hielp ons met het visualiseren van de digitale strategie van Movisie. Aan de hand van een beknopte briefing ontwikkelde Talitha in een paar dagen een aansprekende en verhelderende visual. Deze plaat gebruiken we om de digitale strategie binnen en buiten Movisie uit te leggen.