Meervoudig kijken, er is altijd een andere bril die je verder helpt

brillen

Afgelopen jaar heb ik de opleiding ‘In de Wind’ bij het SIOO gevolgd. Het mooie van afgelopen jaar is dat ik in aanraking ben  gekomen met zoveel verschillende manieren om naar een vraagstuk te kijken. Sommige manieren waren al bekend, andere echt nieuw. Sommige passen goed bij mij, andere staan verder van mij af.

Om je te helpen op andere manieren naar een vraagstuk te kijken, hierbij een aantal hulpvragen, met verwijzing naar de auteur.

Vragen die inzoomen op jouw eigen rol

 • Op welke manier staat jij zelf het oplossen van het vraagstuk in de weg? (Marco de Witte, Arend Ardon)
 • Klopt wat je zegt met wat je doet? (Chris Argyris)
 • Is dit wel jouw probleem? Waarom? (Eric Spaans)

Vragen die je helpen kijken naar macht

 • Communicatie en macht gaan hand in hand. Wie krijgt er meer macht door in de huidige situatie? (Leike van Oss, Martin Hetebrij)
 • Wat speelt er zich af op het toneel? En wat in de coulissen? (Leike van Oss)

Vragen met focus op de onderstroom

 • Wat winnen de betrokkenen met de huidige situatie? (Edgar Schein)
 • Heb je in plaats van de inhoud, al gekeken naar de sociale dynamiek? Wie praat met wie? Wie zit er niet aan tafel? (Michiel Boot)
 • Kan het zijn dat deze situatie is ontstaan omdat er sprake is van een uitweg van spanning? (Odette Moeskops)

Vragen vanuit de Lean Startup Methode

 • Waar is de klant? (Lean Startup Methode, Eric Ries)
 • Is dit een mening of is het gevalideerd? Is er data? (Lean Startup Methode, Eric Ries)

Vragen met oog op de verandering

 • Wat is de kleur van de opgave, de context en de veranderaanpak? (Leon de Caluwé, Hans Vermaak)
 • Welke orde verandering gaat het hier over? Past jouw aanpak hierbij? (Marco de Witte)
 • Is dit een eenvoudig, gecompliceerd of complexe context? En past je oplossing bij die context? (Michiel Boot – Cynifin framework van David J. Snowden)

Vragen vanuit de organisatiekunde

 • Gaat het over een of meer organisaties? Zijn de belangen wel goed uitgesproken? (Edwin Kaats en Wilfrid Opheij)
 • Moet je aan deze situatie variëteit toevoegen of weghalen? (Shirine Moerkerken)

Foto Eyeglasses Store van zeevveez.